Velkommen til

Sydvest Sjællands Amatørfiskerforenings hjemmeside       

 I skrivende stund er vi 29  medlemmer fordelt over hele Slagelse kommune.
 Et område, der starter i Bisserup og slutter i Bildsø.
 Vi har meget godt fiskevand i vores område og kan prale af at have
 Danmarks største nor.
 Vi vil gerne være mange flere!

 

Bliv Medlem af Sydvest Sjællands Amatørfiskerforening

Som medlem støtter du Dansk Amatørfiskerforening der arbejder for:

 At der sikres adgang til fritidsfiskriet på en måde, så denne fritidssyssel
 bliver en stimulerende naturoplevelse og lívsnydelse

 At rekreativt fiskeri skal hvile på en bæredygtig udnyttelse af fiskebestanden
 og at denne effektivt beskyttes mod forurening.

 At fiskebestandene sikres sådanne betingelser, at de kan eksistere

 som selvproducerende bestande uden hjælp fra bl.a. udsætninger.

 Her ud over modtager du foreningens blad der udkommer 6 gange årligt.
 Du opnår automatisk dækning af den kollektivt tegnede
 ullykkesforsikring under fiskeri samt mulighed for at tegne fordelagtig bådforsikring.

 

Medlemskontingentet er 350,00 kr. for hele året.